och läser artikeln
"Ekerös kommunalråd mörklägger ständigt delar av kommunala utjämningssystemet"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerös kommunalråd mörklägger ständigt delar av kommunala utjämningssystemet

Kommunala utjämningssystemet som huvudsakligen består av inkomstutjämning och kostnadsutjämning upplevs som svårbegripligt av många.

Reuterskiöld (M) utnyttjar detta och sätter i system att enbart påtala att Ekerö betalar ca 80 mkr i inkomstutjämningssystemet. Samtidigt som han utelämnar  att andra kommuner betalar ca 80 mkr till Ekerö via kostnadsutjämningssystemet.  

Ekerö som tillväxtkommun har bl.a. större andel barn i skolåldern och högre kostnader för nya förskole- och skollokaler än flertalet andra kommuner.

Ekerö kompenseras för detta via kostnadsutjämningen. Det gör att andra kommuner betalar nästan 80 mkr till Ekerö.

Detta nämns aldrig av Reuterskiöld.


Korrekt information!
Som kommunmedborgare och skattebetalare har vi rätt att förvänta oss att kommunalrådet Reuterskiöld (M) och Ekerös Moderater ger korrekt information.

Det är skillnad på löften under en valrörelse och uppgifter som ges av kommunalrådet Reuterskiöld (M) i en insändare i Mälaröarnas Nyheter där innehållet påstås ha stöd även av KD, C och L.

Som visats i ett tidigare inlägg spred Reuterskiöld ett flertal faktafel via en insändare den 9 mars 2016 i Mälaröarnas Nyheter.

Ett första fel
Reuterskiöld påstod t.ex. att Ekerö är en av få kommuner med ett positivt ekonomiskt resultat.

Men ca 95 % av alla kommuner har ett positivt resultat. Det är t.o.m. ett sextiotal kommuner som har bättre ekonomiskt resultat än Ekerö. Läs mer i gröna textrutan till höger.

Ett andra fel
En annan felaktighet i samma insändare är att Reuterskiöld skriver:

"Den rödgröna regeringens ändringar i det kommunala kostnads- och utjämningssystemet, ett betalsystem som omfördelar resurser mellan Sveriges kommuner och Landsting, innebär att vi nästa år betalar 80 mkr per år till andra kommuner."

Påstående att det är få kommuner som har positivt ekonomiskt resultat har kommenterats i inlägget 

Det är svårt att förstå varför Reuterskiöld påstår något som han måste veta är felaktigt.

Det kan nämligen inte vara ett fåtal kommuner som har ett positivt resultat. Det är ett krav enligt 8 kap 1 § i kommunallagen att kommuner måste göra en budget med positivt resultat. Sedan kan budgeten spricka under året så att det uppstår ett negativt resultat för några kommuner.

Det gör att ca 95 % av alla kommuner har ett positivt resultat. Och det är t.o.m. ett sextiotal kommuner som har bättre ekonomiskt resultat än Ekerö.

Antingen redovisar Reuterskiöld medvetet felaktiga uppgifter eller också mäktar han inte med att sätta sig in i kommunens ekonomi i relation till andra kommuner.

Eller kan det vara så enkelt att Reuterskiöld har behov av att ge sken av att Ekerös ekonomi är väsentligt bättre än ekonomin för andra kommuner

Reuterskiöld väljer här en annan taktik. Han manipulerar fakta genom att nämna att vi betalar 80 mkr i inkomstutjämning men förtiger att andra kommuner betalar 78 mkr till Ekerö i kostnadsutjämningen.

Reuterskiöld vet att kostnadsutjämningen är kostnadsneutral, det vill säga all omfördelning sker mellan kommunerna.

Det gör att de ca 78 mkr som Ekerö får i kostnadsutjämning betalas av andra kommuner. Och här hörs inga protester från Reuterskiöld.

Ekerö får alltså dessa miljoner av andra kommuner för att vi är en tillväxtkommun med bl.a. högre andel barn i grundskolan och högre kostnader för nya förskole- och skollokaler än flertalet andra kommuner.

Reuterskiölds debatteknik - lågvattenmärke
Insändare av Reuterskiöld i Mälaröarnas Nyheter nummer sju 2015 om inkomstutjämningen: "Detta är pengar som hade kunnat göra större nytta för ex kvaliteten i skolan, fler förskolelärare eller andra kommunala satsningar".

Men Ekerö får ju ca 78 mkr av andra kommuner i kostnadsutjämningen för att Ekerö har högre andel barn än flertalet andra kommuner.

Reuterskiöld manipulerar ständigt sanningen genom att inte ge hela sanningen i sina insändare. Han nämner bara inkomstutjämningen men utelämnar ständigt kostnadsutjämningen.

Att sedan en del av de miljoner vi får från andra kommuner inte används för att bygga ut skolkapaciteten är ett aktivt val av Alliansen.

Läs mer i gula textrutan om kostnadsutjämningssystemet. 

Manipulation, okunnighet
Antingen för Reuterskiöld fram medvetet felaktiga uppgifter eller också mäktar han inte med att sätta sig in i utjämningssystemet.

Reuterskiölds ständiga okunnighet och manipulation av fakta gör att tilltron till hans påståenden för många har upphört.

Reuterskiöld har satt i system att enbart påtala att Ekerö betalar i inkomstutjämningssystemet och förtiga att andra kommuner betalar till Ekerö via kostnadsutjämningen.

Vi kommer därför att få läsa även i kommande insändare och intervjuer samt höra av Reuterskiöld i framtida debatter i kommunfullmäktige att Ekerö betalar 80 mkr i inkomstutjämning.

Men vi kommer inte att få höra av Reuterskiöld att vi mottar ca 78 mkr i inkomstutjämning från andra kommuner.

Ekerömoderaternas Facebooksida avskräckande exempel
Det är beklämmande att Ekerös moderater sprider felaktig information om utjämningssystemet på sin officiella Facebooksida.

Den inklippta texten nedan till höger är hämtad från Ekerömoderaternas officiella Facebooksida.

Syftet med utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig offentlig service oberoende av invånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.

Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte bero på strukturella skillnader.

Ekerö väljer lägre kommunalskatt än andra kommuner. Andra kommuner väljer högre kommunalskatt och satsar bl.a. på badhus, idrottsanläggningar, skolor.

Ekerö är en tillväxtkommun med en befolkningsstruktur som gör att Ekerö har en strukturkostnad för skolverksamheten som inte finns i utflyttningskommuner.

Och de kommuner som har en beräknad strukturkostnad som överstiger den genomsnittliga strukturkostnaden i riket får ett kostnadsutjämningsbidrag motsvarande den överskjutande kostnaden. Understiger strukturkostnaden genomsnittet i riket betalar kommunen i stället motsvarande kostnadsutjämningsavgift.

Detta innebär att summan av bidragen i kostnadsutjämningen kommer att motsvara summan av avgifterna.

Vill du läsa mer om utjämningssystemet klicka här. 

 

Ett parti som anser att de bör ge korrekt information till medborgarna skulle inte acceptera texten eller kommentaren till höger på partiets Facebooksida. Texten nämner inte att Ekerö får pengar i kostnadsutjämningen till skolan och kommentaren hävdar felaktigt att det är de kommuner som "inte fixar sin ekonomi" som får del av utjämningssystemet.

Ledande företrädare för Moderaterna vet att utjämningssystemet inte på något sätt påverkas av hur en kommun sköter sin ekonomi.

Skatteutjämningen beror enbart på kommunernas skattekraft och påverkas inte av enskilda kommuner sätt att sköta kommunens ekonomi.

Inkomstutjämningen beror enbart på strukturella skillnader som kommunen inte kan påverka. Och påverkas därför inte av kommunens sätt att sköta kommunens ekonomi.

Det vore klädsamt om populistiska, förvrängda och felaktiga påståenden rensades bort från Moderaternas Facebooksida.

Ständiga felaktigheter från Reuterskiöld
Reuterskiöld påstod t.o.m. vid en diskussion på Ekebyhovs slott att Piteå har badhus och idrottshallar men inte Ekerö pga av utjämningssystemet.

Men utjämningssystemet ger kommunerna samma förutsättningar.

Politikerna och väljarna i Ekerö prioriterar låg kommunalskatt före ett badhus. Piteå har en annan prioritering med högre skatt för att bl.a. satsa på idrotten.

Den är väljarna som bestämmer om den ena prioriteringen är bättre än den andra.

Men självklart ska Reuterskiöld som kommunalråd känna till de mer grundläggande förutsättningarna som gäller för kommunernas ekonomi och utjämningssystemet.

Har oppositionen abdikerat
Det är märkligt att inget oppositionsparti i politisk debatt eller via insändare, flygblad eller via andra kanaler redovisar för Ekerös invånare hur manipulativt och bedrägligt kommunalrådet sprider felaktiga påståenden under sken av att påståendena är objektiva fakta.

Fakta
Enligt den senaste budgeten, som beslutades i kommunfullmäktige i november 2015, betalar Ekerö 77,8 mkr i inkomstutjämning och får av andra kommuner 77,7 mkr i kostnadsutjämningssystemet. Utjämningssystemet består även av ett regleringsbidrag/avgift. Det gör att netto i hela utjämningssystemet budgeterades en kostnad netto på 6,2 mkr.  

 

Redaktör Red Lördag 19 Mars 2016 kl 21.22


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer