och läser artikeln
"Olaglig kungörelse av Ekerö kommunfullmäktige den 8 mars 2016 - mötet måste ställas in"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Olaglig kungörelse av Ekerö kommunfullmäktige den 8 mars 2016 - mötet måste ställas in

Kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 mars 2016 bryter mot kommunallagens 5 kap 10 §.
Kommunen måste kalla till nytt möte. Detta möte kan tidigast äga rum fredagen den 18 mars.

Enligt kommunallagen 5 kap. 10 § ska uppgift om tid och plats för ett kommunfullmäktige-sammanträde införas minst en vecka före sammanträdesdagen i den eller de ortstidningar som Kommunfullmäktige beslutar.

I kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-16 står: "Kommunfullmäktige beslutar att annonsering/ kungörelse av Kommunfullmäktiges sammanträden, med uppgift om tid och plats, ska ske i Mälarö Tidning under perioden 2015 - 2018.

Men så har inte skett.

Annons om kommunfullmäktiges sammanträde infördes i Mälarö Tidning nummer 9. Tidningen utkom fredagen den 4 mars.

Sammanträdet i kommunfullmäktige är tisdagen den 8 mars 2016.

Det gör att sammanträdet tillkännages enbart 5 dagar före sammanträdet.

Det innebär att kommunfullmäktiges sammanträde inte är vederbörligen kungjort.

Skulle sammanträdet ändock äga rum och någon medborgare gör en laglighetsprövning till Förvaltningsrätten kommer rätten att förklara mötet olagligt och upphäva de beslut som kommunfullmäktige beslutat.

Detta  innebär att en ny annons måste sättas in i Mälarö Tidning. Det kan tidigast ske fredagen den 11 mars. 

Ett nytt möte kan därför tidigast äga rum fredagen den 18 mars.

Redaktör Red Fredag 4 Mars 2016 kl 16.38


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer