och läser artikeln
"Sporthallen i Ekerö – rekord i extra kostnader och förseningar"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Sporthallen i Ekerö – rekord i extra kostnader och förseningar


Strulet med nya sporthallen verkar aldrig ta slut.

Sporthallen var ursprungligen budgeterad till 47 mkr, 41 mkr för byggnaden och 6 mkr för markarbeten.

Nu dyker den ena extrakostnaden och bortglömda kostnaden efter den andra upp.

Vad slutkostnaden blir är i dagsläget omöjligt att säga

En genomgång av projektkalkylen visar på stora brister och att kommunen saknar ledningsmässiga förutsättningar att driva ett projekt av denna storleksordning.

Kommunen har via annonser förespeglat att SM i armbrytning ska inviga hallen den 8 - 9 april. Men så blir nu inte fallet.

En transformator som kommunen vetat sedan juni 2014 att den måste bytas försenar nu hela idrottshallen.


Tidplanen förskjuts ständigt
Nu är det en transformator som försenar hela idrottshallen. Se bilden till höger som togs den 24 februari.

Men kommunen har känt till sedan juni 2014 att den måste bytas.  Läs om detta i gula textrutan till höger.

STORA BRISTER I DEN EKONOMISKA KALKYLEN
Enbart ett företag lämnade ett anbud att bygga idrottshallen. Kostnaden budgeterades till 47 mkr. Där 41 mkr var byggnaden och 6 mkr var markarbeten. 

Första spadtaget kostade 3,2 mkr Moderaterna hade fått pisk pga att det utlovade badhuset inte blev av.

Nu gällde det att skyndsamt via en idrottshall påverka det kommande kommunalvalet i september 2014. Beslut om investering i en idrottshall fattades den 2 september i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Två dagar senare, den 4 september - trots att beslutet inte ägt laga kraft - fanns en grävskopa på plats med Carpelan (M) vid spakarna för att ta första spadtaget.

Men skyndsamheten gjorde att allt inte var klart för byggnationen när första spadtaget togs.  

På bilden som togs den 24 februari syns den gamla och den nya transformatorstationen.

Besiktning av hallen måste flyttas till 19 maj. Det tar alltså minst 3 månader att montera transformatorstationen!

Den gamla transformatorstationen har inte kapacitet för såväl Ekebyhovsskolan som nya idrottshallen. 

Den verkliga byggstarten försenades med 3 månader och kommunen tvingades betala 3,2 mkr för sen start till entreprenören.

Bortglömd projektledning, konsulter - 5,5 mkr
Byggprojektledning, konsulter, sakkunniga, besiktning, bygglov m.m. hade man glömt att ta med i investeringskalkylen. Det blev en oförutsedd kostnad på 5,5 mkr. 

Okänt berg - 2,7 mkr
När grävningen påbörjades upptäcktes berg som inte var känt. Det kostade 2,7 mkr extra. 

Klicka här om du vill läsa nedanstående text i större storlek.

I förhandsbesked om bygglov daterat 18 juni 2014 samt i det beviljade bygglovet står ovanstående text.

Felaktiga uppgifter om vatten, el - 3,3 mkr
Enligt förfrågningsunderlaget skulle vatten och el anslutas vid tomtgräns. Men det upptäcktes att vatten och el skulle anslutas avsevärt längre bort. Det kostade 1,3 mkr extra med schaktning och ledningsdragning.

Ny fasadutformning - 1,1 mkr
Det dök upp krav på fasadutformning som kostade 1,1 mkr. 

Trafikutredning saknades - 2,2 mkr
Tekniska kontoret uppgav att det kunde bli 1000 personer som kan besöka hallen vid vissa evenemang. Ett sådant besöksantal kräver en trafikutredning och utredning över P-platser. Det kostade totalt 2,2 mkr.

Hallen måste värmas - 3,3 mkr
Man upptäckte att uppvärmning måste ske via en separat installerad värmepanna. Den ursprungliga kalkylen förutsatte nämligen en anslutning till en tänkt, icke beslutad, fjärrvärmeanläggning vid Ekebyhovs reningsverk. Det blir en extrakostnad på ca 3,3 mkr.

Bortglömd inredning - 2,4 mkr
Att dessutom kostnaden för gymnastikredskap m.m. för 2,4 mkr inte ingick i budgeten får väl skyllas på allmän glömska. 

På bilden syns den gamla och den nya transformatorstationen.

Den gamla transformatorstationen har inte kapacitet för såväl Ekebyhovsskolan som nya idrottshallen. 

Senaste förseningen - transformatorstation måste bytas
Chefen för Ekerö kommuns fastighetskontor säger i en artikel i Mälarö Tidning nummer 9 att en  transformatorstation har för låg kapacitet och måste ersätts av en ny.

Citat: "Det har beställts en ny /transformatorstation/, men det tar tyvärr fem till sex veckor för Ellevio (tidigare Fortum) att leverera den, säger Mats Viker, chef för Ekerö kommuns fastighetskontor".

Men som framgår i gula fältet i högra spalten har kommunen känt till sedan juni 2014 att transformatorstationen måste bytas samt att bytet tar ca 6 - 8 månader från beställning till leverans.

Valfläsk
"Om ett år ska någon stå här och klippa band vid invigningen" sade Carpelan i Mälaröarnas Tidning (nummer 37) vid grävskopan inför valet i september 2014.

Tidplanen sprack
Som det nu ser ut blir hallen kanske klar i juni 2016 mot i september 2015 enligt Carpelan.

Förseningen gör enligt Mälarö Tidning att SM i armbrytning måste flytta till bollhallen vid Tappströmsskolan.

I förhandsbeskedet från 14 juni 2014 samt i bygglovet står att Fortum - numera Ellevio - påtalat att transformatorstationen måste bytas och att ett byte kan ta ca 6 - 8 månader. Du kan se detta i gula fältet i högra spalten.

Kommunen har alltså känt till sedan juni 2014 - dvs under 20 månader - att transformatorstationen måste bytas samt att det kan ta 6 - 8 månader från beställning till leverans.

Och nu försenas hela idrottshallen enbart pga att transformatorstationen blir för sent monterad.

Slutbesiktningen är nu flyttad från mars till 19 maj. Efter besiktningen kommer sannolikt vissa justeringsarbeten att göras innan hallen formellt är godkänd.

Och enligt chefen för Ekerö kommuns fastighetskontor innebär förseningen att hallen kommer att bli dyrare. 

Men denna fördyrning är marginell mot allt tidigare schabbel med byggnationen. 

Det är allvarligt att politikerna föreläggs och fattar investeringsbeslut på en kalkyl som saknar verklighetsförankring. Ansvarig för detta är ytterst kommundirektören Hortlund som var med när investeringsbeslutet fattades i kommunstyrelsens arbetsutskott.   

SM i armbrytning

Självklart är det tråkigt för alla som arbetar med förberedelserna för SM i armbrytning att idrottshallen blir kraftigt försenad.

Kommunen har nedanstående annons i informationsbroschyren om SM i armbrytning.

I informationsbroschyren står att SM äger rum i hallen, vägvisning till hallen, lunch är i Ekebyhovsskolan m.m.

När nedanstående annons publicerades måste kommunen bedömt att sannolikheten för att SM kunde äga rum i idrottshallen var väldigt hög.

Att färdigställandet av idrottshallen stupar på en beställning av en transformatorstation kunde tydligen inte förutses.

Har du svårt att läsa texten nedan klicka här.  

I inlägget "Blir Ekerös nya sporthall klar och parkeringsfrågan löst för SM i armbrytning i april 2016" finns mer information om idrottshallen. 

 

Läsare och skattebetalare får själva bedöma om kommunen har ledningsmässiga förutsättningar att driva ett projekt av den storleksordning som en idrottshall innebär. 

Tyvärr blev idrottshallen inte som det var tänkt.

  

Redaktör Red Söndag 6 Mars 2016 kl 13.32


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer