och läser artikeln
"Inte bara LR utan även Lärarförbundet kräver Ekerö kommun på skadestånd"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Inte bara LR utan även Lärarförbundet kräver Ekerö kommun på skadestånd

Ekerös skattebetalarare måste vara tålmodiga och öppna plånboken. Det är  inte bara Lärarnas Riksförbund som kallat kommunen till förhandling om skadestånd för brott mot MBL-lagen.

Nu har även Lärarförbundet kallat kommunen till förhandling om skadestånd för samma brott. 

Om även Sveriges Skolledarförbund kommer att kräva skadestånd för brott mot MBL-lagen är obekant. 

Avsikten med skadeståndet är att inskärpa betydelsen av att kommunen följer de arbetsrättsliga reglerna och att få ersättning för den kränkning facket utsatts för genom lagbrottet.


 

 

 

Kommunens inställning till förhandling med facken framgick tydligt vid den enda förhandling som föregick beslutet att flytta Ekebyhovs högstadium till Tappströmskolan.

Förhandlingen ägde rum den 11 februari ca 6 timmar innan formellt beslut om högstadieflytten skulle fattas i Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet i nämnden var redan bestämt före förhandlingen.

Förhandlingen med  facken var bara ett spel för gallerierna. 

Samarbete med facken ointressant
Den s.k. "förhandling" som gjordes den 11 februari visar tydligt att kommunen inte har intresse av att värna om framtida samarbete.

Finns sådant intresse bör kommunen i varje fall försöka att komma till en lösning som känns bra för alla inblandade.

Även att få en inblick i motpartens tankesätt och värderingar är en nyttig kunskap som i framtiden bäddar för bättre förståelse för motpartens önskan och beslut.

Men denna enda "förhandling" om högstadieflytten var tydligen enbart tänkt som en maktdemonstration från kommunens sida.

Fackens åsikt ointressant
Kommunens ovilja att förhandla måste bottna i att det inte har någon betydelse för kommunen vad lärarfacken anser i en speciell fråga.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Gerby (M) vet ju vad som är bäst för kommunen - det är därför slöseri med tid och energi att förhandla med facken.

Även Lärarförbundet åberopar att beslutet att flytta mellanstadiet vid Skå skola till Stenhamra skola är ett brott mot 11 § i MBL-lagen.

Berörda föräldrar fick ett brev den 4 december 2015 om den beslutade flytten. Lärarförbundet fick kännedom om beslutet först den 15 december.

Ärendets hantering
Självklart har Gerby som ordförande för Barn- och utbildningsnämnden känt till och godkänt att flytta mellanstadiet vid Skå till Stenhamra.

Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 8 december 2015 var det en informationspunkt med följande lydelse:

"organisationsförändring av Skå skola som innebär att skolan från och med höstterminen 2016 kommer att vara en f-3 skola och att årskurserna 4 och 5 flyttas till Stenhamraskolan. Nämndkontoret har informerat vårdnadshavarna". 

Vid en informationspunkt sker ingen diskussion. Det går inte att reservera sig mot informationen som sådan eller dess innehåll. 

I arbetsformen för Barn- och utbildningsnämnden § 9 står: "Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. ... Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen".

Gerby har alltså aktivt valt att inte ta upp ärendet för diskussion och beslut i kallelse till nämnden.

Gerby väljer att först fattas ett beslut och därefter informeras föräldrarna. Fackets synpunkt är inte av intresse för Gerby. Och nämnden får enbart en information om beslutet.

Någon annan slutsats går inte att dra av händelseförloppet.

 

 
 
 

Kommentar: Lärarförbundet anger felaktigt i sin förhandlingsframställan att Barn-och utbildningsnämnden fattade beslut om ny organisation för Skå skola den 28 oktober 2015. Inget ärende fanns om Skå skola på nämndmötet.

Enda gången organisationen i Skå skola berörts i nämnden är den 8 december 2015 då nämnden informerades om en "organisationsförändring av Skå skola som innebär att skolan från och med höstterminen 2016 kommer att vara en f-3 skola och att årskurserna 4 och 5 flyttas till
Stenhamraskolan. Nämndkontoret har informerat vårdnadshavarna".

 

Redaktör Red Torsdag 25 Februari 2016 kl 12.46


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer