och läser artikeln
"Skattebetalarna får betala skadestånd för Ekerös sätt att driva skolans omorganisation"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Skattebetalarna får betala skadestånd för Ekerös sätt att driva skolans omorganisation

Lärarnas Riksförbund (LR) har kallat till förhandling om skadestånd för brott mot Medbestämmandelagen (MBL).
Det skadestånd LR kräver att Ekerös skattebetalare ska betala kommer att redovisas vid förhandlingen. Du kan nedan läsa brevet från LR till kommunen.

Lärarnas Riksförbund (LR) har gjort det enda rätta. Kallat kommunen till förhandling om skadestånd för brott mot medbestämmandelagen (MBL).

Det måste bli ett stopp på att beslut fattas om omorganisationer utan kontakt med vare sig berörda lärare eller föräldrar.

Det må vara att Alliansen har en betryggande majoritet och kan besluta om större förändringar utan att kontakta och efterhöra oppositionens åsikt.

Men gällande lag vid förändringar måste ändå följas.

I det fall som tvisteförhandlingen rör, har beslut fattats att mellanstadiet vid Skå skola - som omfattar årskurserna 4 och 5 - ska flyttas till Stenhamra fr.o.m. höstterminen 2016.

Ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden - Lena Gerby (M) - tar inte ens upp detta som en punkt på dagordningen i nämnden.

Och om Gerby, som ytterst ansvarig för skolfrågor inte känt till denna förändring, är det totala förfallet i verksamheten större än vad som hittills framkommit i debatten.

I dag går mellanstadiet vid Skå skola en dag i veckan i Färentuna skola pga av att lämpliga skollokaler saknas vid Skå skola.

Genom den beslutade flytten påverkas tjänstefördelningen vid Färingsö skola genom att antalet timmar minskas till hösten.

Det är självklart befängt att lärare vid Färingsö skola ska få höra den 15 december 2015 av sina elever att de inte kommer att gå i Färingsö skola till hösten 2016.

Lärarna vid Färingsö fick göra en egen faktainsamling för att undersöka om elevernas påstående var korrekt.

Och påståendet stämde. Föräldrarna hade redan fått brev den 4 december 2015 om den beslutade flytten av mellanstadiet.

Självklart uppstod oro bland lärarna vid Färingsö skola eftersom flyttningsbeslutet gör att det blir färre undervisningstimmar vid skolan höstterminen 2016. Och vad innebär det för den enskilde läraren? En högst berättigad fråga.  

Alliansen säger att Ekerö ska bli tionde bästa skolkommun - men säger inget om att styrande politiker ska bli bland de tio bästa i landet.

 

Ekeröbloggen har tidigare skrivit att flyttningen av Skå mellanstadium är ett brott mot MBL-lagen.

 
 

I LR:s brev nedan till kommunen nämns brott mot  11§ i MBL.  Paragrafen lyder:

11 § Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen. 

 
 

 
 

Redaktör Red Onsdag 24 Februari 2016 kl 16.23


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer