och läser artikeln
"Blir Ekerös nya sporthall klar och parkeringsfrågan löst för SM i armbrytning i april 2016"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Blir Ekerös nya sporthall klar och parkeringsfrågan löst för SM i armbrytning i april 2016


SM i armbrytning ska äga rum i den nya sporthallen vid Ekebyhovskolan den 8 - 9 april 2016.

Ett febrilt arbete pågår att få hallen färdig.

Svenska Armsportförbundet uppskattar att det blir ca 400 deltagare. Till detta kommer tränare, supporters, anhöriga och intresserade.

Evenemanget blir en stor test för infrastrukturen. Kommunen har i en trafikanalys uppskattat att vid en idrottstävling som attraherar 300 tävlande och 500 - 600 åskådare räcker det med parkering för 40 - 60 bilar.

Tävlingen kommer att ge besked om kommun har rätt i sin bedömning. En kritisk faktor är att tävlingsdagen den 8 april är en fredag. Det gör att Ekebyhovskolans parkering är upptagen av bilar till de 90 anställda.

Blir inte sporthallen klar i tid måste SM i armbrytning äga rum i bollhallen vid Tappströmsskolan. Men där blir väldigt trångbott.

En läktare och en scen måste byggas. Hallen måste förses med anläggningar för ljud och ljus. Evenemanget har vid tidigare SM sänts i www.iteveplay.se och såväl Lilla sportspegeln som Eurosport har varit på plats.

Vi får hålla tummarna för att sporthallen blir klar i tid.


Ekerö värd för SM i armbrytning
Armbrytarklubbar från Sveriges alla hörn kommer att delta i denna tävling för att slåss till sista man för att bli krönt svensk mästare i armbrytning, samt få möjligheten att få tävla för Sverige på EM och VM. 

SM i armbrytning äger rum 8 - 9 april 2016 i Ekerö. Planerna är att evenemanget ska äga rum i nya sporthallen.

I den broschyr som Ekerö IK gett ut finns en annons från Ekerö kommun med texten: "Det är första gången ett mästerskap hålls i Ekerö och dessutom är det första arrangemanget som hålls i vår splitternya idrottshall. ... Ekerö kommun önskar Sveriges armbrytarelit Lycka till!" Se annonsen i gula fältet till höger.

Med denna text är det givet att kommunen gör allt för att få hallen klar att användas den 8 - 9 april.

SM i armbrytning 2015 i Vilhelmina
SM i armbrytning är ett stort evenemang. När det hölls 2015 i Vilhelmina i södra Lappland kunde tävlingen följas via direktsändning på www.iteveplay.se och såväl Lilla sportspegeln som Eurosport var på plats.

Det var upp mot 300 deltagare enligt Svenska armsportförbundets hemsida.

Sannolikt fler deltagare i Ekerö än i Vilhelmina
Även om Vilhelmina kommun anser att kommunen ligger centralt med 70 mil från Stockholm och 70 mil från Kiruna och med egen flygplats, är det högst troligt att antalet deltagare blir avsevärt fler i Ekerö.

Har du svårt att läsa texten nedan klicka här.  

Hur många deltagare det blir är ännu inte känt då anmälan om deltagande går ut först den 1 mars. Men Ekerös geografiska läge gör att det sannolikt blir fler deltagare och tränare än i Vilhelmina samt väsentligt fler anhöriga, intresserade och supporters som kommer att övervara tävlingarna.

Anders Svensson som är projektledare och den drivande kraften för SM i Ekerö nämner att det kan bli 500 - 600 aktiva och totalt mellan 1000 - 1500 besökare till arrangemanget i en artikel i Mälaröarnas Nyheter 22 april 2015.

Sporthallen rymmer 1000 personer
Det står i bygglovet för sporthallen "Efter flera reviderade verksamhetsbeskrivningar inkom sökande /=Tekniska kontoret/ 2015-01-15 med den verksamhetsbeskrivning som ansökan nu prövas med. I den har antalet personer begränsats, både vid skolarrangemang och vid publika arrangemang till som mest 300 personer".

Enligt Stadsbyggnadskontoret ska detta tolkas att det kan vara 300 tävlande samt publik. Och publiken kan uppgå till 700 personer.

Klicka här och läs citat ur förhandsbeskedet och det slutliga bygglovet. 

Kan detta bli en vanlig syn vid stora evenemang i sporthallen pga brist på P-platser?

  

Klicka här om du har du svårt att läsa texten nedan. 

Har kommunen rätt i sin bedömning, att vid 300 tävlande samt publik om kanske 500 - 600 krävs enbart 40 - 60 bilplatser? Om så är fallet är det inga parkeringsproblem vid kommande SM i armbrytning. 

Det är armbrytning med vänster arm den 8 april och höger arm den 9 april. Det är därför sannolikt att det blir lika stor uppslutning kring tävlingen båda dagarna.  

Tävlingen ger därför även en uppfattning hur parkering och vägar klarar ett evenemang av denna storlek.

Överklagande av bygglovet åberopar brist på P-platser
Fredagen den 8 april är det normal skoldag för eleverna på Ekebyhovsskolan. Skolan har 90 anställda samt 510 elever.

Bilden nedan visar en parkering för Ekebyhovskolans personal. P-platsen rymmer 52 bilar och är den huvudsakliga P-platsen för besökare till idrottshallen. Det är i bildens bakgrund som fotbollsplanen ligger. I bildens högra del syns den plats där föräldrar hämtar och lämnar barn. Platsen är mellan bilarna och det gröna staketet.

 

Det gör att nuvarande parkeringen intill hallen är belagd med de anställdas bilar.

Platsen är även den plats där föräldrarna lämnar och hämtar eleverna. Se bild i gröna textrutan till höger.

Men i bygglovet står att parkering kan ske på fotbollsplanen. Se bilden till höger.

Där finns inga markerade platser men fotbollsplanen kanske kan rymma 75 -80 bilar.

Och med totalt behov enligt kommunen av 40 - 60 P-platser vid ett sportarrangemang om 300 tävlande plus publik kommer det inte att bli några parkeringsproblem. 

Bussar kan inte vända eller parkera
En litet problem kan dock vara att sannolikt kommer deltagare och supportrar från de större armbrytningsklubbarna i buss.

Och det finns ingen plats där en buss kan parkera eller vända vid sporthallen

Bygglovet medger parkering på fotbollsplanen i bakgrunden. Den gång- och cykelvägen som syns i förgrunden används av de elever som bor i Knalleborgsområdet. Bilarna måste köra på gång- och cykelvägen för att parkera på fotbollsplanen.

 

Sporthallens slutbesiktning sker den 31 mars, därefter tar det mellan en och tre veckor innan kommunen kan lämna sitt slutyrkande och hallen får användas.

Detta gör att det tyvärr är en överhängande risk att sporthallen inte är klar.   

Bollhallen vid Tappström är ett alternativ om idrottshallen inte är klar.

Men här måste man bygga en läktare och en scen och hallen måste utrustas med ljud och ljus.

Bollhallen är därför inte omöjlig. Men det blir trångt med 400 tävlande och ett okänt antal supportrar, anhöriga och åskådare.  

Vi får hålla tummarna att kommunen blir klar med idrottshallen samt att kommunen har rätt att det bara behövs 40 - 60 parkeringsplatser.

Många väljer att parkera på Björkuddsvägen när de ska spela tennis och de få P-platserna är upptagna.

Klicka här för att läsa en insändare i Mälaröarnas Nyheter den 24 februari 2016 om bristande P-moral vid tennishallen. 
Invigs hallen utan godkänt bygglov
Bygglovet för idrottshallen är överklagat och dom har ännu inte getts.

Det måste vara unikt att en idrottshall kan invigas utan att det finns ett godkänt bygglov för byggnaden.

När domstolen kallade till förhandling och syn på plats vid sporthallen i september 2015 - bland annat för att bedöma parkeringssituationen - valde kommunen att inte komma.

 

Varför gå en lång sträcka när det går bra att parkera på vägen?


I bildens mitt ser du de utetennisbanor där nu den nya tennishallen står. Till vänster om denna står nu sporthallen. Till vänster på bilden ser du fotbollsplanen som är den parkering som kommunen rekommenderar. Som framgår ska bilisterna för att parkera färdas över den gång- och cykelväg som alla som bor i Ekebyhovsområdet använder.


Redaktör Red Tisdag 23 Februari 2016 kl 12.43


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer