och läser artikeln
"Skoldebatt i Radio Viking - kalkyl för Sandudden: Okulärbesiktning och samtal med rektor"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Skoldebatt i Radio Viking - kalkyl för Sandudden: Okulärbesiktning och samtal med rektor


Det var en saklig diskussion om den beslutade högstadieflytten från Ekebyhovskolan till Tappströmsskolan i Radio Viking den 19 oktober 2016.

Diskussionen leddes på ett mycket kompetent och sakligt sätt av Ewa Linnros, journalist på Mälaröarnas Nyheter.

Du kan nedan lyssna på diskussionen.

Den replik som etsar sig fast var när Linnros nämnde att ombyggnaden av Ekebyhovsskolan blev för dyr. Detta gjorde att hon efterlyste kalkylen för motsvarande ombyggnad av Sanduddens skola.

Kommunens svar var: Kalkylen bestod av okulärbesiktning samt samtal med rektor!!!!!


Man tar sig för pannan.
Ett beslut som rör över hundra miljoner kronor baseras på en okulärbesiktning av en skola samt samtal med rektor. Någon skriftlig dokumentation finns inte.   

Frågan inställer sig varför beslutet ska gå så fort att inte tid ges till kalkyler som uppfyller de allra lägsta krav?

Alliansens politiker har övergått till beslutsfattande baserat på gissningar och tyckanden. Och facken hålls utanför då de inte anses kunna tillföra något i sak.

I den mån det görs en kalkyl är den så bristfällig att den inte kan användas.

För Ekebyhovsskolan sägs att en ombyggnad för att ta emot ytterligare 450 elever kostar 160 mkr.

Klicka här för att se utredningen. Som du kan se är det ett hastigt hoprafsat excelblad som inte är daterat eller försett med ankomststämpel vilket krävs då dokumentet enligt kommunen upprättats av externa konsulter. Att ingen vill sätta sitt namn på utredningen är förståeligt. 

Gerby som ordförande i nämnden är ansvarig för de dokument som föreläggs nämnden.   

Vad måste göras åt Ekebyhovsskolan även om Sandudden byggs ut
Ekebyhovsskolan måste bl.a. uppfylla Plan- och bygglagen (PBL) som säger att ett tillfälligt bygglov är giltigt i 10 år.

Scenariot här är att efter det att idrottshallen är färdig kan gymnastiksalen rivas. På dess plats kan då byggas permanenta lokaler för de paviljonglösningar med tillfälliga bygglov som finns för grundsärskolan och lågstadiet.

Kostnaden för de permanenta skollokaler som måste ersätta paviljonglösningarna  ingår i de 160 mkr. 

Enligt den kalkyl som kunde klickas fram ovan är underhållet för  kök och matsal kraftigt eftersatt. Detta måste åtgärdas oberoende av om Ekebyhovsskolan byggs ut eller inte. Kostnaden för detta ingår i de 160 mkr.

Grundsärskolan kräver mer ytor och måste utökas. Det ingår investeringsmässigt idag i kalkylen om 160 mkr.

Kommunen växer och autismgruppen blir större. Investering för detta ingår i de 160 mkr!  

Allt sammantaget gör att investeringen inte är 160 mkr i Ekebyhov för en utbyggnad av skolan med 450 elever.

En stor del av redovisad investering måste göras även vid den beslutade utbyggnaden av Sandudden.

Bilden nedan visar skolgården på Sandudden.

 

Vad måste göras i Sandudden även om Ekebyhovsskolan byggs om
I Sandudden måste det byggas en matsal och kök. I dag tvingas eleverna äta i skolsalen.

Få vuxna skulle acceptera att äta vid sitt skrivbord och få uppvärmd mat som tillagats på annan plats och fraktats till arbetsplatsen.

Måltiden måste vara ett avbrott under dagen från den normala arbetsplatsen.

Men det gäller inte Sanduddens elever då skolan saknar matsal och kök.

Skolan saknar även gymnastiksal som uppfyller de krav som ställs för att fullt ut kunna uppfylla läroplanen. Det finns bara något som kallas "rörelserum".

Det saknas även lokaler anpassade för slöjd, bild m.fl. ämnen enligt uppgift.

Detta är investeringar som måste göras för Sandudden även om Ekebyhovsskolan byggs om.

Enbart investeringskalkyl räcker inte
Även den årliga driftkostnaden för de två olika investeringsalternativen liksom långsiktigheten i beslutet måste beaktas. T.ex. var kommer befolkningstillväxten att ske.

Den expansion bebyggelsemässigt som kommer att ske är koncentrerat till Tappström öster om Ekerö centrum. Där finns planer på att bygga upp mot 600 lägenheter. För att få en rimlig ekonomi vid centrumutvecklingen kommer bussdepåtomten att bebyggas med ca 400 lägenheter Vid Wrangels väg pågår byggnation av ca 180 lägenheter.

De elever som bor här har rätt att gå i den skola som ligger närmast. Och det är inte Sandudden.

Här kommer det att uppstå "gnäll" från föräldrar och elever om de "tvingas" gå i Sandudden. Och detta kan bli fallet om Sandudden byggs ut och övriga skolor som Tappen och Ekebyhov kvarstår storleksmässigt som idag.

Ska Ekerö bli en av få kommuner i landet där det går skolskjuts från centrum till en skola i periferin?

Att under dessa förutsättningar få höra att kalkylen för Sanduddens utbyggnad består av en okulärbesiktning av skolan samt med ett samtal med rektor gör att frågan inställer sig vad är det som pågår?

Saknas vanligt sunt förnuft bland våra politiker i Alliansen? 

Det enda förnuftiga beslut som är sakligt underbyggt i dagsläget är att besluta att börja om från början och göra rätt.

Men vanligt sunt förnuft är inte särskilt vanligt varför hoppet  om omstart sannolikt stannar vid en from förhoppning.

Den sakliga diskussionen i Radio Viking är mycket hörvärd.

Klicka här för att lyssna på diskussionen.

Redaktör Red Fredag 19 Februari 2016 kl 09.33


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer