och läser artikeln
"Trafiken med pendelbåten Ekerö - Klara Mälarstrand upphandlas nu för start hösten 2016"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Trafiken med pendelbåten Ekerö - Klara Mälarstrand upphandlas nu för start hösten 2016

 

Sedan nedanstående inlägg skrevs har pendelbåten driftsatts.

Gällande tidtabell är publicerad på www.sl.se och finns även på inlägget som du kan klicka fram ovan.

 

Nu börjar det hända saker med pendelbåten. Anbud till Landstinget för trafikering med pendelbåt Ekerö - Klara Mälarstrand skulle lämnas senast den 12 februari.  Det är en helt ny tidtabell som ligger som underlag för upphandlingen. Den verkar inte passa pendlare speciellt bra. Det blir t.ex. bara en tur från Tappström på morgonen och första turen till Tappström ankommer först kl 9.40. Trafiken startar hösten 2016.

  1 båt = 2 ledbussar
Med enbart en avgång på morgonen från Tappström blir det knappast någon avlastning av Ekerövägen. De flesta som väljer pendelbåten är f.d. bussresenärer enligt Trafikförvaltningens tidigare utredningar. Båten ska enligt specifikationen rymma ca 200 personer. Det motsvarar ca 2 ledbussar till Brommaplan.
 

Till höger finns de preliminära tidtabeller som har angetts i anbudsinfordran.

Tidtabellerna skiljer sig från de som tidigare presenterats. Observera att tidtabellerna är tidtbeller som ska användas för offertgivning. De slutgiltiga tidtabellerna kan avvika från de som publicerats i detta inlägg.

Tidtabellen hösten 2016
Det går ingen pendelbåt när SL tillämpar sin sommartidtabell. Tidtabellen till höger gäller därför från hösten 2016.

Tappström - Klara Mälarstrand
Som framgår blir det en enda avgång på morgonen från Tappström som passar pendelresenärerna. Det är avgången 7.30 med ankomst till Klara Mälarstrand kl 8.20.

Den andra avgången är 9.30 med ankomst kl 10.20. Här lär det inte bli så många pendelresenärer utan främst daglediga som åker till Stockholm för shopping.

Det är generöst att shoppingresenärer erbjuds båt då rusningstrafiken är över och aktuella resenärer mycket väl hade kunnat använda buss. 

Klara Mälarstrand - Tappström
För hemresa finns två tider att välja. Antingen 15.30 eller 17.30 från Klara Mälarstrand. Ankomsten till Tappström blir 16.20 respektive 18.20.

Vad som kan sägas om detta är att vid ankomst med enda morgonbåten till Klara Strand kl 8.20 och vid hemfärd kl 15.30 är det 8 timmar och 10 minuter.


Observera att ovanstående och nedanstående tidtabell är en tidtabell som anbudsgivarna ska använda för beräkning av kostnaden för pendelbåten när de lämnar sitt offertsvar. Om/när pendelbåten startar kan den verkliga tidtabellen avvika något från ovanstående och nedanstående tabeller.

Gällande tidtabell kommer att publicerar på www.sl.se

Det gör att en arbetsdag om 8 timmar plus lunch inte medger hemresa med 15.30-turen. Sker hemresan med 17.30-turen är det 10 timmar och 10 minuter mellan ankomst till, och avresa från Klara Mälarstrand. Men tidtabellen kanske kan justeras.

Inga pendelresenärer från Stockholm till Ekerö har möjlighet att använda pendelbåten. Första ankomst till Tappström är som framgår av tidtabellen så sent som kl 9.20.

Vintertidtabellen - vid isläggning
Som framgår går det buss 06.56 från Ekerö Centrum till Jungfrusund. Båten avgår vid isläggning redan 7.15 pga av lägre hastighet vid isläggning.

Den senare avgången från Klara Mälarstrand är kl 18.15 med ankomst till Ekerö Centrum kl 19.45. Det lär inte locka många pendlare.

Med den tidigare avgången, dvs kl 15.45, blir det inte full arbetsdag om man åkt med den enda morgonturen.

Tidtabellerna är inte optimala
Förhoppningsvis går det att göra smärre justeringar som gör tabellen mer attraktiv.

Eftermiddagsturerna är rimligt anpassade medan morgonturerna borde gå 40 - 50 minuter tidigare för att ge bra arbetspendling.

Sveriges största cykelnytta
Pendelbåten har störst cykelnytta i SVERIGE och "huvuddelen av resenärerna beräknas ta med sig cykeln på båten" enligt kommunalrådet Reuterskiöld i debatt i kommunfullmäktige.

Detta beskrivs i inlägget "Var ska jag ställa bilen om jag tar båtpendeln från Tappström?". Reuterskiöld föreslår i kommunfullmäktige att båtpendlare ska parkera vid infartsparkeringen vid Träkvistavallen och gå/springa till bryggan vid Tapptströmskanalen .

 

Nedan är några specificerade krav på båten.

Enligt specifikationen i grå rutan till höger ska pendelbåtens ha kapacitet för minst 190 passagerare och 30 cyklar i normalfallet.

Det kan vara en svårighet att finna en båt som är tillräckligt stor för minimum 190 passagerare - men inte för stor för då kan den inte vända i Tappströmskanalen - men stor nog för att förvara 30 cyklar på fördäck. I annat fall återstår att förvara cyklar i passagerarsalongen.

Kanske Trafikverket självt - som till stor del ska bekosta färjedriften - kan ge ett anbud på trafikering med en mindre vägfärja försedd med tillfälliga baracker för passagerare?

En pendelbåt av denna båttyp har svårt att ta minst 30 cyklar på fördäck.
 

Är Landstingets nya tidtabell korrekt
I de utredningar som Trafikförvaltningen på Landstinget gjort står att restiden Ekerö - Klara Mälarstrand är ca 50 minuter om inga bryggor angörs mellan Tappström och Klara Mälarstrand.

I Trafikförvaltningens utredningar står därför att restiden blir för lång om pendelbåten ska angöra Kungshatt, Ekensberg och Lilla Essingen. Båten måste nämligen lämna resrutten, slå ned på farten, angöra en brygga, låta passagerare kliva av, lämna bryggan och öka farten samt återgå till resrutten.

Observera att det står i specifikationen i grå rutan ovan att den båt som trafikerar rutten ska kunna färdas i 15 knop. Men det är hastighetsbegränsat till högst 12 knop från Tappström till Klara Mälarstrand. 

Trafiknämnden har ansökt om dispens hos Länsstyrelsen att pendelbåten ska få framföras i 15 knop. Men Länsstyrelsen har avslagit dispensansökan.

Förhoppningsvis är det inte en hastighet om 15 knop som medger tre stopp under resan till Klara Mälarstrand utan något annat som inte har funnits med i Trafikförvaltningens utredningar.

För det står i beslutsunderlaget för upphandlingen (TN 2014-0196) att förutsättningarna för pendellinjen är att inget stopp skall göras utmed linjen annat än vid Klara Mälarstrand.

Inget anlöp Ekensberg
Det står även i utredningen inför försöket att Ekensberg inte kommer att anlöpas då det skulle förlänga restiden med 10 minuter.

 

Redaktör Red Torsdag 18 Februari 2016 kl 17.55


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer