och läser artikeln
"Här kan du läsa förhandlingsprotokollet
Lärarfacken krävde att högstadiet blir kvar i Ekebyhovsskolan
Kommunen sade nej och flyttar högstadiet till Tappströmsskolan"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Här kan du läsa förhandlingsprotokollet
Lärarfacken krävde att högstadiet blir kvar i Ekebyhovsskolan
Kommunen sade nej och flyttar högstadiet till Tappströmsskolan

Ekerö kommun har föreslagit att högstadiet vid Ekebyhovsskolan flyttas till Tappströmsskolan hösten 2016.

Vid MBL-förhandlingar den 10 februari 2016 har lärarfacken föreslagit bl a att paviljonger placeras vid Ekebyhovsskolan så att alla 6-årsgrupper och högstadiet blir kvar på Ekebyhovsskolan.

Kommunen avslog detta förslag vid förhandlingarna.

Vid förhandlingen ansåg Lärarförbundet och LR att det fanns brister i underlaget, att det saknas konsekvensbeskrivning samt att informationen inför § 11 förhandlingen 2016-02-02 inkommit alltför sent.

Detta att det förs in i protokollet att förhandlingen 6 timmar före Barn- och utbildningsnämndens möte var för sent inkommen kan tolkas att de fackliga parterna avser att kräva skadestånd.


  Protokollet är inte underskrivet men är justerat enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna via mail.

 

 

Redaktör Red Torsdag 11 Februari 2016 kl 15.04


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer