och läser artikeln
"Ekerö sporthall och tennishall växer nu fram - bilder visar hur det var tänkt och hur det blev"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerö sporthall och tennishall växer nu fram - bilder visar hur det var tänkt och hur det blev

En bild säger mer än 1000 ord. Det är lätt att instämma i detta när man betraktar bilderna nedan.Så var det tänkt.
För att inte upplevas som alltför dominant på en plats vid ett känsligt grönområde skulle sporthallen utformas som en suterrängbyggnad. Taket skulle luta ned mot marken och blir ett med landskapet. Det gräsbeklädda taket skulle bli en plats för lek både sommar som vintertid. Naturnära material skulle väljas såsom sedumtak, träpanel, zinkplåtdetaljer och glaspartier. Till vänster är sporthallen. Till höger tillbRitningar togs snabbt fram. Investeringskalkylen stressades fram. Detta är sannolikt förklaringen till kostnadsavvikelsen på ca 4o mkr för idrottshallen. T.o.m. att hallen kräver uppvärmning blev bortglömt. Klicka här och läs Kall sporthall i Ekerö - drygt ett år efter byggstart planeras för uppvärmning. Men kommunalrådet Carpelan (M) kunde i september - strax före valet - få en artikel med bild publicerad i lokaltidningarna där han kör grävskopa. Kostnaden för hyra av grävskopan är okändyggnaden av tennishallen 

Så blev det.
Läs kommentaren under bilden.

  

Men ambitionen var hög.

Citat ur förhandsbeskedet: "Sporthallen ska anpassas till landskap och terräng. Höga krav på utformning och anpassning till den kulturhistoriskt intressanta miljön ska ställas vid bygglovsprövningen".

Eller som det står på annan plats att dalens karaktär som öppet och särskiljande landskapselement samt som kulturhistoriskt intressant område ska säkerställas. 

Det kan tilläggas att i januari 2016 beviljades bygglov för tre utetennisbanor samt en läktare för ca 250 personer till höger om Nyströms plåt, nedanför villan på Björkuddsvägen 101, på bilden ovan.

Genom detta har nu kommunen säkerställt att de som promenerar och färdas längs Björkuddsvägen från Ekebyhovsskolan till Ekebyhovs slott inte ser något av dalens karaktär som öppet och särskiljande landskapselement samt som kulturhistoriskt intressant område /som/ ska säkerställas.

Som framgår är det en stor vit klottervänlig sockel på tennishallens tillbyggnad.

Ett klagomål från en boende längs Björkuddsvägen är att nuvarande hall inte klottersanerats på 5 år.

Det är kommunen som krävt en vit sockel i bygglovet. 

En bidragande orsak till att hallen fick nuvarande utseende och plasts kan ha varit valet 2014.

Alliansen som lovat medborgarna ett badhus under mandatperioden 2010 - 2014 behövde något för att blidka väljarna för detta löftesbrott.

Ritningar togs snabbt fram. Investeringskalkylen stressades fram. Det är sannolikt förklaringen till kostnadsavvikelsen på ca 4o mkr för idrottshallen. T.o.m. att hallen kräver uppvärmning blev bortglömt.  

Men kommunalrådet Carpelan (M) kunde i september - strax före valet - få en artikel med bild publicerad i lokaltidningarna där han kör grävskopa. Kostnaden för hyra av grävskopan är okänd.  

   Bilden är från Mälaröarnas Nyheter.

Vyn över Ekebyhovsdalen
Många har glömt den vackra vyn över Ekebyhovsdalen för de som promenerade eller färdades till slottet. Utetennisbanorna på bilden är borta. De och mer mark har tagits i anspråk för tillbyggnaden av tennishallen. I förgrunden står idag sporthallen. 

Samtliga träd till höger om vägen mellan Ekebyhovsskolan och Nyströms Plåt utom ett träd har avverkats.

Redaktör Red Måndag 15 Februari 2016 kl 10.25


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer