och läser artikeln
"Oenighet i förhandlingen om skolorganisationen i Ekerö – ombudsmän kopplas in"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Oenighet i förhandlingen om skolorganisationen i Ekerö – ombudsmän kopplas in

Kommunen vaknade den 2 februari och upptäckte det som alla vetat.

Nämligen att det krävs en MBL-förhandling innan något beslut kan tas den 2 februari i Barn- och utbildnings-nämnden om organisationsförändringen.

En förändring som bl.a. innebär en flytt av Ekebyhovsskolans högstadium till Tappen.

Kommunen kallade brådstörtat till förhandling den 2 februari kl 12 inför mötet i Barn- och utbildningsnämnden samma dag kl 18.

Men som förhandlingen utvecklades kan nämnden inte besluta något i ärendet vid sitt sammanträde.

Den fortsatta förhandlingen kommer att övertas av ombudsmän från facken.

Enligt förhandlingsprotokollet startade förhandlingen kl 12 den 2 februari.

Från kommunen deltog Integrationschef Anders Anagrius samt Johannes Pålsson, chef barn och utbildning.

Arbetstagarna representerades av Åsa Rodell och Oscar Linde från Lärarnas Riksförbund, Bernt Richloow från Lärarförbundet samt Margit Hammarström från Kommunal.

Som framgår av protokollet var "de fackliga organisationerna oense med förslaget. Man anser att det finns brister i underlaget, saknas en tydlig konsekvensbeskrivning".

Vad händer nu
När en förhandling enligt § 11 i MBL-lagen slutar i oenighet, som i detta fall, träder § 14 i MBL-lagen i kraft.

Där står: "Uppnås icke enighet vid förhandling skall arbetsgivaren på begäran förhandla även med central arbetstagarorganisation."

En begäran från facken att kommunen ska förhandla med ombudsmän på central nivå måste delges kommunen inom 7 dagar.

I annat fall gäller kommunens förslag

Ekeröbloggen har skrivit i ett flertal inlägg att det måste ske en MBL-förhandling med facken i ärendet "Organisationsändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö".

Det är i detta ärende som den upprörda frågan om flyttning av Ekebyhovsskolans högstadium till Tappen är en delfråga.

Bakgrunden till förslaget är att kapaciteten i Ekerös centrumnära skolor måste ökas med ca 500 elever inom 4 -5 år.

Gerby hävdar i media att facken "informerades" via det kaffebordssamtal som hölls den 3 december. Ett samtal som inte ens protokollfördes.

Ett kaffebordssamtal som enligt fackens uttalande i radiodebatten den 23 januari uppfattades mer som en idé att lösa kapacitetsproblemet än ett skarpt förslag.

Den beskrivna idén fick inte ens spridas för att det kunde skapa oro.

Vad Gerby inte förstått är att föreslagen organisationsändring kräver förhandling enligt MBL-lagen.

Det finns därför en karenstid om 7 dagar. Under den tiden får kommunen inte genomdriva sitt förslag.

Men det innebär också att innan dess 7 dagar har gått kan inte Barn- och ungdomsnämnden besluta om föreslagen organisationsändring.

Kommunen hade tänkt att facken skulle acceptera kommunens förslag vid sittande bord den 2 februari och att Barn-och ungdomsnämnden senare sammadag skulle klubba igenom organisationsändringen. Det går nu inte.

Såvitt Ekeröbloggen erfarit har redan information delgetts förbunden att förhandlingen slutade i oenighet och att facken kräver att kommunen ska förhandla med de centrala arbetstagarorganisationerna.

Det finns alltså anledning för Ekeröbloggen att återkomma.

Kommentar: Det är viktigt att förhandlingar sker på rätt nivå.

Det innebär att förhandlande chefer från kommunen har mandat för ett givande och tagande när ett ärende förhandlas och inte är låsta att exakt det förslag som läggs fram också måste accepteras av facken.

Samma gäller givetvis för facken att de har mandat att göra avsteg från sina krav i en förhandling.

Vilka förhandlingsmandat kommunen och facken hade är inte känt.

Men vid en central förhandling med fackens ombudsmän är det viktigt att kommunens representanter har mandat till ett givande och tagande.

 
 

 
 

Redaktör Red Tisdag 2 Februari 2016 kl 16.00


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer