och läser artikeln
"Snabbkurs för tjänstemän och politiker i Ekerö - hur hanteras dokument i beslutsprocessen"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Snabbkurs för tjänstemän och politiker i Ekerö - hur hanteras dokument i beslutsprocessen

Hur dokument ska hanteras i den kommunala beslutsprocessen har blivit en aktuell fråga i Ekerö.

Det är det kommande beslutet att bl.a. flytta Ekebyhovsskolans högstadium till Tappströmsskolan som väckt frågan.

Det har nämligen visat sig att ett flertal dokument som ska finnas som underlag vid politiska beslut och vid MBL-förhandling med facken inte existerar. 

För att få klarhet i vad som gäller i beslutsprocessen har journalist Ewa Linnros på Mälaröarnas Nyheter frågat Jan Turvall, statsvetare vid Göteborgs universitet.

Turvall har bl.a. forskat i kommunalrätt och offentlighet och sekretess.

Du kan lyssna på hans synpunkter nedan.


Turvalls synpunkter sändes den 29 januari i Radio Viking av Linnros i programmet God morgon Mälaröarna.

Turvalls synpunkter är intressanta och bör i den uppkomna situationen, med saknade dokument, intressera främst tjänstemän på skolförvaltningen och politikerna i Barn- och utbildningsnämnden.

Klicka här för att lyssna på Jan Turvalls synpunkter.

Turvalls snabbkurs i hantering av dokument i den kommunala beslutsprocessen är på 80 sekunder. 

Jan Turvall har under årens lopp bedrivet en mycket omfattande undervisning i främst förvaltningsrätt, kommunalrätt och offentlighet-sekretess men även i statsvetenskaplig metod och svensk politik.

Undervisningen har skett på ett tiotal utbildningsprogram och ett stort antal fristående kurser vid Göteborgs universitet.

Turvall har också varit ansvarig för, och medverkat i, ett stort antal uppdragsutbildningar för kommunala och statliga myndigheter.

Redaktör Red Måndag 1 Februari 2016 kl 16.38


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer