och läser artikeln
"Om Ekeröbloggen"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Om Ekeröbloggen


Från 2008-01-25

Om Ekeröbloggen
Ekeröbloggen lyser på Ekerös mörka partier. Den skall vara en mötesplats för rak information och öppen diskussion.

Här kan du läsa om sånt som är bra för Ekeröbor att känna till. Du kan också skriva insändare och berätta om saker som du tycker att folk borde veta om Ekerö.

Du har meddelarskydd och meddelarfrihet. Ekeröbloggen har utgivningsbevis och den ansvarige utgivaren har ansvar för allt som publiceras. Du har rätt att vara anonym om du vill. Ditt namn får inte lämnas ut och offentliga arbetgivare/myndigheter får inte efterforska vem som lämnat uppgifter. Men tänk på att det du skriver får större tyngd om du väljer att sätta ut ditt namn!

Anonymitets- och meddelarskyddet innebär att alla som lämnar informationer till Ekeröbloggen är skyddade av grundlagen.

Det är för tyst här i kommunen. Vi som tagit initiativet till Ekeröbloggen vill att Ekerö skall bli ett ännu bättre ställe att bo och leva på. Det har saknats ett diskussionsforum som sätter ljuset på frågor som är värda att titta närmare på och fundera kring.

Ekeröbloggen är ett ideellt projekt. Bloggen eller redaktionsrådet har ingen egen "gemensam" åsikt i de sakfrågor som diskuteras. Var och en står för sin åsikt. Vi vill gärna att olika politiska åsikter kommer till uttryck i artiklar och inlägg. Vår gemensamma värdegrund är FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

Tänk på att de som skriver kan ha ett egenintresse i sakfrågorna eller representera egna eller andras ekonomiska intressen. Läs därför allt med kritiska ögon och bilda dig en egen uppfattning, gärna med hjälp av flera olika källor."

Redaktionsråd & ansvarig utgivare
Gösta Olsson, Ekerö
Anna Vestergren, Ekerö
Läs mer om redaktionsrådet!
Ansvarig utgivare: Per Eskilsson

Kontakt
www.ekerobloggen.se
Floravägen 19, 178 33 Ekerö
Tel 08-56030333

E-post insändare och artiklar: forum@ekerobloggen.se

Publiceringsregler
Vi följer i tillämpliga delar de etiska reglerna för press, radio och tv. Punkt 13 i reglerna:

"Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter"

är dock inte anpassad till bloggmediets förutsättningar och tillämpas därför inte strikt.

Bloggen är ett snabbt medium som ger dem som kritiseras möjlighet att svara med en kommentar eller mejla ett eget inlägg till redaktionen. Då bloggen drivs ideellt på fritiden skulle det bli orimligt betungande att ta kontakt med alla parter före publicering.

Citera & kopiera
Ekeröbloggen får citeras och kopieras i obegränsad omfattning men du måste alltid ange författare och Ekeröbloggen – www.ekerobloggen.se samt, i förekommande fall, fotografens namn. Webb­plat­s­en har ut­giv­nings­be­vis och grund­lags­skydd.

Cookies
Ekeröbloggen an­vän­d­er cookies för fle­ra funk­tion­er. En cookie är en li­t­en da­ta­fil som lag­ras i din da­t­or. Vå­ra cookies inne­hål­l­er ingen per­son­in­for­ma­tion. Om du in­te accep­te­r­ar cookies kan du stänga av dem i din webb­läs­a­re. Vis­sa de­l­ar av hem­si­d­an kom­mer då inte att fun­ge­ra kor­rekt.

Personlig hemsida
Villkoren för att ha en gratis personlig blogg med adressen www.ekerobloggen.se/förnamn_efternamn är att du bor i Ekerö kommun och att du följer reglerna för bloggen.

Gör så här! Kopiera texten nedan. Klistra in den i ett mejl till forum@ekerobloggen.se. Fyll i dina uppgifter i mejltexten. Uppgifter markerade med * måste fyllas i. Skicka mailet. Du får en bekräftelse per mail och en kort instruktion så snart din bloggsida är upplagd.

*Förnamn och efternamn:
*Adress:
*Postnummer och ort:
*Tel inkl riktnummer:
Mobil:
Fax:
*E-postadress:
Jag har tagit del av och accepterar Ekeröbloggens regler för personliga hemsidor:

Ekeröbloggen har utgivningsbevis och den ansvarige utgivaren har det juridiska ansvaret för allt som publiceras. Innan dina inlägg eller kommentarer till dina inlägg publiceras måste de därför godkännas av den ansvarige utgivaren. Det innebär att all publicering sker med viss fördröjning.

Innehåll inklusive kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunenseceptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Villkoren under "Citera & kopiera" ovan gäller även för personliga hemsidor.

Ekeröbloggen upplåter plats till dig utan några åtaganden beträffande tillgänglighet, utrymme, service och support. Ekeröbloggen har inget ansvar om du drabbas av direkt eller indirekt skada.Tillgängligt utrymme för personliga hemsidor kan komma att ändras utan föregående meddelande.

De personliga hemsidorna har en standardiserad design som du inte kan ändra.

Redaktör Red Lördag 21 November 2015 kl 13.39


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
Tappströmsskolan på Ekerö borde respektera personlig integritet och uppträda anständigt mot arbetssökande   2006-11-26
Vem är ansvarig för att tvisten om 396 kr kostade 30.000?   2006-11-17
Förlorad tvist om 396 kronor kostade Ekerö kommun 30.000   2006-11-12
Svar till Lars Sandin   2006-11-06
Fråga till Lars Sandin   2006-11-04
Ekerö kommun tar lätt på skollagen   2006-11-04
Vart 4:e klassrum i Ekerös grundskolor saknar behörig lärare   2006-11-04
Om faktagranskning och dubbla roller   2006-10-26
Pressklipp om bryggstriden vid Kungsbryggan   2006-10-25
Gunnar Pihl (fp Ekerö) anmäld för olovlig vattenverksamhet   2006-10-24
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer