och läser artikeln
"Det är 10-15 galanden från tuppar per 15-minutersintervall som är störande i Ekerö"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Det är 10-15 galanden från tuppar per 15-minutersintervall som är störande i Ekerö

Enligt miljönämnden kunde en tuppägare i Ekerö hålla fem tuppar men Länsstyrelsen skriver i sitt beslut:

"Med hänsyn till att tuppar ofta hetsar varandra till att gala anser Länsstyrelsen att det är lämpligt att fortsättningsvis endast hålla en tupp på fastigheten".

Detta beslut är baserat på att kommunens miljökontor vid sex tillfällen besökt tupparna och mätt antal galanden per 15-minutersintervall. Kontoret har därvid funnit att det golades 6-10 gånger per 15 minuter utom vid ett av inspektionstillfällena.

Den familj som klagat på tupphållningen har anfört till Länsstyrelsen att "djurens läten gör att de känner sig irriterade, arga och stressade. Det har definitivt påverkat deras hälsa och välbefinnande till det sämre.

De kan inte längre koppla av i sin trädgård. Problemet är inte ringa och definitivt inte tillfälligt". De anför vidare att "tupparnas galande inte är något man ska behöva utstå när man bor i ett tätbebyggt område i en stockholmskommun".

Familjen anför att de inte är gnäll-spikar genom att hävda att "Det finns gott om andra ljudstörningar som de utan problem kan acceptera, men just detta går över det acceptablas gräns flera gånger om".

Överenskommelse om galande kl 05.30
Familjen åberopar att den överenskommelse som miljöinspektören gjort med tuppägaren att hålla djuren instängda till kl 05.30 är av inget värde eftersom de inte vill bli väckta denna tid på dygnet.

Den som läser detta inlägg kanske tror att detta är en påhittad historia i påsktider.

Men så är inte fallet.

Ekeröbloggen är mycket noggrann med att dokumentera de källor som använts.

I inläggen går det oftast att "klicka fram" de protokoll, tidningsartiklar, domar etc som legat som underlag till inlägget.

Så görs givetvis även i detta inlägg. Men ekeröbloggen har maskerat fastighetsbeteckningarna och namnen på inblandade i detta fall.

Ekeröbloggens policy är att i inlägg namnge högre tjänstemän och politiker, men inte gemene man.

Du kan läsa Länsstyrelsens beslut genom att klicka här.

Senare har kommunen ändrat detta och anmälaren uppger till Länsstyrelsen: "Att hålla djuren inlåsta till kl 07.00 är bättre än tidigare 05.30 men det är fortfarande för tidigt att bli väckt vid denna tid på lediga dagar".

Men kommunen har inte varit på latsidan - (bild tv på lathund - bild th på utryckning)
Ekerö miljö-förvaltning har vid 6 tillfällen gjort utryckning för att mäta frekvensen av galandet från de tuppar som förvaras på fastigheten.

Vid fem av dessa sex tillfällen gol tupparna 6-10 gånger på 15 minuter enligt de rapporter som skrivits. Vid ett besiktningstillfälle gol ingen tupp.

Om detta skriver Länsstyrelsens i sitt beslut: "Vid dessa kortare besiktningar har tupparna galt vid fem av sex tillfällen. Detta är ett tydligt tecken på att galandet sker ofta. Även hönorna kan vara ett problem när de kacklar tillsammans."

Totalt fanns vid besiktningstillfällena fem tuppar, 15 höns samt en kyckling. Hönsen är av raserna Spite och öländska dvärghöns.

Av rapporten framgår att "Dvärghönsen hålls i tre separata hönshus med vardera tillhörande rastgård där de ofta har fri tillgång till utevistelse dagtid. Dvärghönsen får även gå fritt på fastigheten i omgångar under dagen till kl 22.00 då de tas in i hönshuset."

Miljönämnden skriver i sitt beslut - som överklagats till länsstyrelsen - att störningar från ett fåtal tuppar som hålls inomhus på natten i isolerade hönshus inte är en olägenhet samt att hönsägaren vid vite av 5000 kr ska tillse att tupparna hålls inomhus i isolerade hönshus mellan kl 21 - 07.

Länsstyrelsen skärper miljönämndens beslut och skriver bl.a. "Enligt Länsstyrelsens bedömning har höns och tupphållningen en sådan lokalisering och omfattning att den kan innebära en olägenhet för människors hälsa i den mening som avses i 9 kap. 3 § miljöbalken.

Det finns därför skäl att förbättra bullersituationen. ... Skäl att förbjuda /ägaren/ att helt hålla fjäderfän finns inte. Däremot finns det skäl att kräva att åtgärder som begränsar störningen vidtas.

Miljönämnden har i det överklagade beslutet förelagt /tuppägaren/ att vid vite tillse att tupparna och hönsen hålls i isolerade hönshus mellan 21.00 - 0700"

En tupp - inte fem
Länsstyrelsen säger i sitt beslut att djuren ska hållas inomhus mellan kl 21.00 - 08.00 och anför vidare. "Med hänsyn till att tuppar ofta hetsar varandra till att gala anser Länsstyrelsen att det är lämpligt att fortsättningsvis endast hålla en tupp på fastigheten".

Ekeröbloggen önskar alla trogna läsare en glad påsk.

Redaktör Red Söndag 13 April 2014 kl 18.18


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer